Pro Loquela Silesiana – Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy

Tel. kontaktowy: 602-239-889
Adres e-mail: zarzad@silesiana.org
Adres www: silesiana.org

„Naszą misją jest dbałość o śląską mowę – należne jej obecność i pozycję w przestrzeni publicznej Górnego Śląska.

Nasze zadania to inicjowanie działań edukacyjnych, mających na celu ujednolicenie śląskiej ortografii, gramatyki i leksyki, promowanie śląskiej mowy i wspieranie posługujących się nią twórców.”