Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

pzn-logoAdres: ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów
Adres e-mail: slaski@pzn.org.pl
Adres www: pzn.slask.pl
Telefon: 32/241-37-37, 32/771-09-22
Faks: 32/771-09-23

Numery wewnętrzne:
21 – Sekretariat
23 – Dział Organizacyjny i Kadry
25 – Punkt Informacji (przepisy i technologia)
26 – Projekty
27 – Księgowość
28 – Kasa

Okręg Śląski jest największą w Polsce jednostką organizacyjną Polskiego Związku Niewidomych. Obecnie skupia 6427 członków, w tym 546 dzieci i młodzieży do 24 roku życia. Zajmujemy się społeczną integracją, rehabilitacją, ochroną interesów zawodowych i społecznych, oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji osób z dysfunkcjami wzroku. Organizacyjnie Okręgowi Śląskiemu podlegają 33 koła terenowe oraz Delegatura PZN w Częstochowie.