Klub Sportowo-rekreacyjny „Trial”

Adres siedziby: Aleja Harcerska 3F, Chorzów
Osoba do kontaktu: Dominika Kozik-Kandziora
Telefon kontaktowy: 698 128 663

Cele:

  • Uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnienie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
  • Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa – dorosłych, młodzieży i dzieci.
  • Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawnienia rekreacji fizycznej i sportu.
  • Rozwój różnych dyscyplin sportu i stałe podnoszenie jego poziomu.