Górnośląskie Stowarzyszenie „Wspólnota”

Cele: pomoc osobom dotkniętym HIV/AIDS, Wirusami Hepatropowymi/HBV, HCV, i ich rodzinom. Pomoc grupom wsparcia dla zakażonych. Wspieranie materialne procesu terapeutycznego i rehabilitacyjnego. Budowanie i wspieranie systemów i programów terapii. Wspieranie systemu profilaktyki HIV, AIDS, HBV, HCV, i Narkomanii. Działalność na rzecz doskonalenia zawodowego, pracowników medycznych w zakresie prewencji. Wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej. Wspieranie placówek leczniczych, rehabilitacyjnych, oraz prowadzących działalność profilaktyczną.