Górnośląskie Stowarzyszenie Społeczne „Odnowa”

Adres e-mail: gss.odnowa@poczta.fm
Adres www: www.gssodnowa.za.pl

Cele: Pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i za pomocą własnych środków i możliwości nie są w stanie rozwiązać swoich problemów. Prowadzenie ośrodków wsparcia oraz noclegowni w Chorzowie.