Fundacja Wegetyka na Rzecz Zwierząt

Adres siedziby/korespondencyjny: ul. Gałeczki 40/26, 41-500 Chorzów
Osoba do kontaktu: Magdalena Wątroba
Tel. kontaktowy: 503-842-241
Adres email: wegetyka@gmail.com
Adres www: wegetyka.pl

Do celów Fundacji należy:

  1. działalność charytatywna, dobroczynna i edukacyjna
  2. przeciwdziałanie i wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie dyskryminacji, bezdomności, okrucieństwu i przemocy wobec zwierząt
  3. ochrona i pomoc zwierzętom krzywdzonym, porzucanym, chorym, zagubionym i pozbawionym właściwej opieki
  4. podnoszenie świadomości społecznej oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu właściwego traktowania oraz praw zwierząt
  5. propagowanie weganizmu
  6. przeciwdziałanie szowinizmowi gatunkowemu
  7. wspieranie osób i instytucji podejmujących tematykę praw zwierząt
  8. wspieranie działań wolontariatu.