Fundacja SILOE

Cele:

  • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • Działalność charytatywna i dobroczynna,
  • Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej,
  • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.