Fundacja „Podziel się”

Osoby do kontaktu:

Marek Iwa
Telefon: 606-641-734
E-mail: marekiwa@post.pl

Jan Borys
Telefon: 514-495-854