Fundacja Animus Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe

Adres e-mail: fundacja-animus@wp.pl
Adres www: fundacjaanimus.com.pl

Cele:

  • Działania informacyjne na rzecz przestrzegania Ustawy z 21.08.1997 o ochronie zwierząt,upowszechnianiu zasad zawartych w Światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia ogłoszonej przez UNESCO w 1978r. oraz propagowania właściwego i humanitarnego traktowania zwierząt.
  • Wspierania działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt oraz promocja i organizowanie wolontariatu.
  • Inicjowanie i wspieranie różnorodnych działań w zakresie edukacji i nauki oraz promocja rozwiązań mających na celu poprawę dobrostanu zwierząt.
  • Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich.
  • Kształtowanie w społeczeństwie świadomości odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami oraz ich właściwego wychowania.
  • Wspieranie wszelkich działań zmierzających do stwarzania zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków życia i umożliwiających zaspokojenie ich potrzeb i realizację wrodzonych wzorców zachowań.