Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji SOKOLNIA im. Ryszarda Kafanke

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji SOKOLNIA im. Ryszarda KafankeAdres siedziby: ul. Mazurska, 41-503 CHORZÓW
Telefon kontaktowy: 32/281-05-70
Faks: 32/389-30-47
Adres e-mail: dosir.sokolnia@gmail.com
Adres www: sokolnia.pl

Cele:

  • Propagowanie i rozwój kultury fizycznej.
  • Popularyzacja dyscyplin sportowych uprawianych w Ośrodku.
  • Propagowanie, upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej, sportu, turystyki oraz wszelkich innych form aktywnego wypoczynku.
  • Szkolenie młodzieżowych grup sportowych.
  • Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, a także udział w zawodach i imprezach organizowanych w skali miasta, województwa, makroregionu, kraju oraz poza jego granicami przez powołane do tego organizacje i związki sportowe.
  • Programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w dyscyplinach uprawianych w Ośrodku.
  • Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
  • Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej dzieci i dorosłych.
  • Zapobieganie zjawiskom patologii społecznych poprzez organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć pozaszkolnych.
  • Działalność na rzecz pożytku publicznego.