Chrześcijańska Fundacja „Wiara Nadzieja Miłość”

Cele: Niesienie wszelkiej pomocy, w tym wsparcia duchowego, dzieciom i osobom dorosłym które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.