Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Feniks”

Adres e-mail: cstfeniks@vp.pl

Cele:

  • Poprzez osobistą abstynencję od alkoholu promowanie w społeczeństwie postaw trzeźwościowych jako wzoru zdrowego stylu życia.
  • Dążenie do stałej abstynencji członków Stowarzyszenia.
  • Udzielanie pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz ich rodzinom w wyjściu z problemu alkoholowego.
  • Udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje przemoc.
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i ich rodzin.
  • Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, niezaradnym życiowo, które mogą być zagrożone uzależnieniami od środków psychoaktywnych.