Chorzowskie Stowarzyszenie Niesłyszących

Adres: ul. Jagiellońska 1a/3

Celem działania Stowarzyszenia jest zrzeszenie osób niesłyszących i innych z wadą słuchu, zapewnienie im pomocy we wszystkich sprawach życiowych, a w szczególności:

  1. Sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą, także nad dziećmi słyszącymi rodziców głuchych, udzielanie pomocy w celu uzyskania wykształcenia ogólnego i zawodowego.
  2. Prowadzenia rehabilitacji w kierunku przystosowania osób niesłyszących do życia społecznego i zawodowego.
  3. Organizowanie samodzielnych form rekreacji, turystyki, sportu.
  4. Ochrona praw i interesów w sprawach socjalno-bytowych.
  5. Propagowanie w społeczeństwie działań zapobiegających inwalidztwu słuchu.