Chorzowskie Stowarzyszenie Modelarzy

Osoba do kontaktu: Jacek Żywczok, tel. 605-056-955

Cele:
Rozwój zainteresowań modelarskich, politechnizacja dzieci i młodzieży, popularyzacja sportów lotniczych, doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych i pilotażowych, uczestnictwo w imprezach modelarskich, spotkania służące wymianie doświadczeń.