Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl

Adres siedziby/korespondencyjny: ul. Gwarecka 4/1, 41-500 Chorzów
Osoby do kontaktu: Iwona Nawrot, Jacek Nawrot
Tel. kontaktowy: 691-945-202
Adres email: biuro@uskrzydlijdzieciaki.pl
Adres www: uskrzydlijdzieciaki.pl

Cel Fundacji:

Mając za najwyższy cel dobro młodego pokolenia pomagamy, wspieramy i organizujemy bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Nie czynimy różnic i podziałów na biednych, bogatych, zdrowych czy chorych. Ponieważ jesteśmy obywatelami świata i częścią globalnego społeczeństwa – nie czynimy również podziałów ze względu na kolor skóry, wyznanie religijne czy światopogląd. Szanując wolność wyboru człowieka, wskazujemy jednak na te wartości, które wg chrześcijańskiego podejścia podkreślają istotę rodziny, szacunku a przede wszystkim wzajemnej miłości, której w wielu domach dzisiaj coraz częściej wyraźnie brakuje.

Oczywiście dla tych najbardziej potrzebujących – dzieci, staramy się organizować szczególną – konkretną i bieżącą pomoc, bez której świat dziecka nie może być radosny (m.in. żywność, odzież, zabawki, przybory szkolne) Dążymy do tego, by każde dziecko miało równy i całkowicie bezpłatny dostęp do oświaty kultury, sztuki oraz techniki.

Pragniemy by drzwi naszej fundacji były zawsze otwarte dla każdego dziecka, które nie tylko chce spędzić pożytecznie czas, rozwinąć własne pasje, talenty i marzenia, zjeść ciepły posiłek, ale przede wszystkim odnaleźć ciepło i przyjazną rodzinną atmosferę.

Żyjemy w epoce coraz większej gonitwy, gdzie często zabiegani i zapracowani rodzice mają niestety coraz mniej czasu dla własnych dzieci. Z jednej strony, żyjąc w Europie i w kraju stale rozwijającym się obserwujemy i możemy doświadczać wiele dobrodziejstw wynikających z postępów techniki dynamicznie rozwijającego się świata. Z drugiej strony dostrzegamy coraz więcej niebezpieczeństw wynikających z tych przywilejów. Internet, komputer i telefon komórkowy stały się codziennymi atrybutami, bez których coraz trudniej byłoby wyobrazić sobie życie współczesnego człowieka. Jednak trudno nie zauważyć negatywnych stron dostępu do współczesnej techniki. Dostrzec można wiele wręcz niepokojących sytuacji – ludzie coraz więcej czasu spędzają przed komputerem, internetem a rzadziej sięgają po książki, coraz mniej czasu poświęcają sobie nawzajem, coraz częściej żyją nie po to by „być” ale by „mieć”… Popularny wirtualny, często wyimaginowany świat, liczy się często bardziej niż kontakt z drugim człowiekiem w bezpośrednim spotkaniu – to bardzo niepokojące zjawisko.

Wielkim problemem jest także utrata pracy – wiele tzw. „niewydolnych finansowo” rodzin popada w poważne problemy i konflikty, ucieczką stają się wtedy często nałogi najbliższych członków rodziny. Choć oczywiście ten ostatni problem dotyka także wiele dobrze sytuowanych finansowo rodzin i nie jest regułą, że wiąże się to z tzw. „patologią społeczną”, bo bardzo często jest to problem skrywany przez lata przed innymi…

Najbliższymi świadkami takich tajemnic, bezpośrednimi odbiorcami i najbardziej wrażliwymi obserwatorami otaczającej ich rzeczywistości są oczywiście nasze dzieci.

Dzieci, które chłoną jak gąbka nie tylko całe dobro, ale też i całe zło, którego bezpośrednio lub pośrednio doświadczają w codzienności. To rodzi kolejne niebezpieczeństwa – przenoszenie problemów dorosłych do świata dziecięcego. Młodzieżowe gangi i subkultury są tego najwyraźniejszym dowodem. Narkotyki alkohol i inne używki, coraz łatwiej dostępne dla młodego człowieka, zagrażają przede wszystkim dzieciom i wzrastającej w coraz bardziej pogubionym świecie młodzieży. Często, gdy pewne problemy wychodzą na jaw jest już niestety za późno… Dlatego też jednym z ważniejszych celów naszej fundacji jest przestrzeganie, przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom wszelkich złych wpływów na rozwój dzieci i młodzieży oraz świadome wychowanie i wskazywanie na te wartości, które powinny na nowo stać się wzorem do naśladowania w życiu wielu młodych ludzi…