Projekty i Programy

Projekty i Programy obecnie i poprzednio realizowane w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie. Zarówno własne jak i zrzeszonych organizacji.

Projekty i Programy obecnie realizowane

 • Program „Romowie Jutra” realizowany w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020:
  • Romowie Jutra – Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół
  • Romowie Jutra – półkolonie dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół,
  • Remont lokali mieszkalnych dla rodzin romskich,
  • Romowie Jutra – pokrycie kosztów ubezpieczenia dzieci romskich (kontynuacja),
  • Romowie Jutra – wycieczka integracyjno-edukacyjna.
 • Biuro obsługi poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
 • Język angielski – 2 grupy 15-osobowe, dla osób o średnim stopniu zaawansowania.
 • Indywidualne i grupowe zajęcia z obsługi komputera, tableta i smartfona, niezależnie od poziomu zaawansowania. Zajęcia odbywają się według potrzeb zainteresowanych.
 • Ruch to zdrowie, taniec daje radość i pozwala miło spędzić czas. Dlatego co czwartek odbywają się zajęcia taneczne. Nie trzeba posiadać żadnych nadzwyczajnych umiejętności ani żadnego doświadczenia tanecznego.
 • Z uwagi na duże zainteresowanie, kontynuujemy zajęcia z rękodzieła. W każdy czwartek.
 • Klub Seniora – projekt realizowany przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”
 • Zdrowy styl życia – zajęcia dla seniorów.

Projekty i programy poprzednio realizowane

0 Udostępnień