Prawo o dostępności cyfrowej a NGO

Czy prawo o dostępności cyfrowej to kłopot dla NGO? Niekoniecznie! Najbardziej wymagające rozwiązania dotyczą tylko niektórych organizacji. Tym tekstem rozwiejemy Wasze wątpliwości.

Dopiero teraz – wraz z wprowadzeniem ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – prawo o dostępności zyskało sankcje. Choć regulacje prawne w tej dziedzinie obowiązywały od 2012 roku, wszyscy zastanawiają się, jak będzie wyglądać zarządzanie stronami internetowymi od września 2020 roku. Wiele z tych obowiązków dotyczy także NGO.

Czytaj dalej na ngo.pl

0 Udostępnień

Komunikat

Centrum Aktywizacji Społecznej informuje, że w świetle obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego zakończenie zawieszenia działalności jest możliwe przy bezwzględnym zachowaniu procedur sanitarnych mających na celu zapobieganie zachorowaniu na COVID-19.

W związku z powyższym CAS wznawia działalność oferując wsparcie zgodnie z regulaminem jednostki i w reżimie sanitarnym.

Brak stosowania się do wytycznych skutkować będzie odmową korzystania z naszych usług.

0 Udostępnień

Komunikat

Centrum Aktywizacji Społecznej informuje, że zgodnie z § 26, ust. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.03.2021 (Dz. U. 2021 poz. 512): „Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju.”

W związku z koniecznością stosowania się do przepisów prawa prosimy stowarzyszenia, fundacje oraz inne grupy i osoby korzystające ze wsparcia CAS o dostosowanie się do powyższych zaleceń i zrozumienie sytuacji tak trudnej i uciążliwej dla wszystkich.

0 Udostępnień

Rekrutacja do 14. edycji Konkursu „Seniorzy w Akcji”

Organizatorzy poszukują osób w wieku 60+, które chcą wyjść naprzeciw aktualnym wyzwaniom, pokonywać skutki izolacji i realizować działania wzmacniające więzi społeczne.

Jak co roku szukamy osób, które chcą być aktywne w swoich miejscach zamieszkania, angażować się w sprawy lokalne i proponować ciekawe przedsięwzięcia oparte na własnych pomysłach i na swoich pasjach. W tej edycji konkursu chcemy wspierać działania, które pokazują, że „bezpieczny dystans” nie dotyczy relacji międzyludzkich i międzypokoleniowych – opowiada Katarzyna Świątkiewicz, kierownik programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Więcej informacji na stronie seniorzywakcji.pl

0 Udostępnień

Centrum Aktywizacji Społecznej informuje, że nie ma wpływu na profil działalności statutowej organizacji pozarządowych zarejestrowanych w CAS. Wspiera je jedynie w obszarach zawartych w regulaminie organizacyjnym placówki dostępnym do wglądu na naszej stronie w sekcji „Do pobrania”.

0 Udostępnień

Szkolenie CIT 8 oraz Zakończenie Roku Finansowego

Centrum Aktywizacji Społecznej, jak co roku, organizuje Szkolenie CIT 8 oraz Zakończenie Roku Finansowego dla organizacji zarejestrowanych w CAS. W związku z pandemią szkolenie nie będzie organizowane gremialnie w zamian proponujemy doradztwo indywidualne.

Chętnych prosimy o kontakt 32 307 53 29 lub e-mail cas@opschorzow.pl w terminie do dnia 20 lutego 2021.

Ilość miejsc ograniczona!

0 Udostępnień

Indywidualne doradztwo – Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Centrum Aktywizacji Społecznej organizuje indywidualne doradztwo dotyczące zasad aplikowania w konkursie w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Chętne organizacje prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 307 53 29, lub mailowo pod adresem cas@opschorzow.pl

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

0 Udostępnień