Konkurs „Aktywny Senior”

Rozpoczęła się kolejna edycja organizowanego przez Wojewodę Śląskiego konkursu pt. „AKTYWNY SENIOR”.

Konkurs „AKTYWNY SENIOR” województwa śląskiego 2024 r. organizowany jest przez Wojewodę Śląskiego za pośrednictwem Pełnomocnika Wojewody Śląskiego ds. Polityki Senioralnej na najbardziej aktywnego seniora. Odbywa się on w dwóch kategoriach wyróżnionych ze względu na płeć, w wyniku których laureaci otrzymają tytuły „Aktywnej Seniorki” oraz „Aktywnego Seniora”.

Kandydaci powinni mieć ukończone 60 lat i wyróżniać się swoim działaniem na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych (grup osób), organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 571) oraz instytucji publicznych z terenu województwa śląskiego. Zgłoszeń konkursowych dokonywać należy do 16 września 2024 roku poprzez odpowiedni formularz, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu wraz z podpisanymi oświadczeniami na przetwarzanie danych osobowych uczestników (załącznik nr 2) oraz o ukończeniu 60 lat (załącznik nr 3). Szczegółowe informacje podane są w Regulaminie.

Wszystkie załączniki oraz Regulamin dostępne są do pobrania na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Trening kompetencji rodzicielskich

W ramach zadania Trening kompetencji rodzicielskich w dniu 20.06.2024 w CAS zorganizowano warsztaty kulinarne. Dzieci wraz z rodzicami wykonywały pyszne hamburgery oraz szaszłyki owocowe. Hamburgery w niczym nie przypominały tych z fastfoodów. Zapiekana w piekarniku bułka zawierała kotlet z mięsa wołowo-wieprzowego wcześniej własnoręcznie zmielonego i upieczonego na patelni grillowej, surówkę z białej kapusty, ogórek, ser żółty i pyszne sosy. Pomysłowe, zdrowe przekąski w postaci szaszłyków to miks bananów, winogron, ananasa, kulek arbuzowych, truskawek i mandarynek. Każdy nadziewał według własnych preferencji.

Przed warsztatami rodzice i dzieci wysłuchali krótkiego wykładu z projekcją. Wszyscy wyszli zadowoleni i najedzeni. Tego typu zajęcia to kolejny fajny pomysł na wspólne spędzenie czasu rodziców z dziećmi.

Smacznego!

Zakładowy Dom Kultury

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie realizuje nowy projekt społeczny – Zakładowy Dom Kultury. W jego ramach różnego rodzaju organizacje, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność zbieżną z zadaniami Muzeum będą mogły nieodpłatnie korzystać z wybranych przestrzeni w instytucji.

Zakładowy Dom Kultury skierowany jest do osób fizycznych, jak i różnych organizacji zajmujących się prowadzeniem działalności edukacyjnej, artystycznej i upowszechniającej kulturę, historię, naukę oraz dziedzictwo kulturowe, zarówno to materialne jak i niematerialne.

Aby móc wziąć udział w projekcie należy złożyć wniosek na przygotowanym formularzu. Nabór wniosków zakończony zostanie 19 czerwca br. W zależności od bieżących możliwości i potrzeb organizacyjnych Muzeum planowane jest ogłaszanie kolejnych naborów. Wnioski będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym. Udział w ich ocenie wezmą członkowie Społecznego Kolegium Doradczego, powołanego w Muzeum w kwietniu br.

Genezę pomysłu wyjaśnia Adam Kowalski, dyrektor Muzeum: Zakładowy Dom Kultury w swojej idei nawiązuje do domów kultury prowadzonych niegdyś przez zakłady pracy. Podobnie ma dawać przestrzeń do aktywności, spotkań i rozwijania zainteresowań. Jest to forma współpracy, w której Muzeum Hutnictwa nieodpłatnie udostępnia swoje przestrzenie. W zamian podmioty z nich korzystające prezentują swoją ofertę bądź aktywności podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum. Ta forma uspołeczniania naszej działalności jest wdrożeniem jednej z rekomendacji jaka sformułowana została w ramach zrealizowanego przez nas w ubiegłym roku projektu pn. Oddział Od/nowa. Były to obszerne konsultacje społeczne, w których wzięło udział prawie 300 osób. Zmierzały do wspólnego wypracowania ze społecznością lokalną pomysłów na dalszy rozwój naszej instytucji.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu: https://muzeumhutnictwa.pl/aktualnosci/zdk/

Trening kompetencji rodzicielskich – Gryfne Alpaki

Kolejny etap zadania Trening kompetencji rodzicielskich za nami. W dniach 20-27.05.2024 uczestnicy zajęć (rodzice i dzieci) udali się do Alpakarni w Mikołowie gdzie mieli okazję na integrację i zabawę z tymi przyjaznymi zwierzętami. Rodzice przekonali się również, że konstruktywne spędzanie czasu z dziećmi nie musi odbywać się tylko w domu, z telefonem w ręku i przed telewizorem.

Ogłoszenie o naborze kandydatek i kandydatów na członkinie i członków Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów Instytutu

W związku z przekazaną przez Śląski Urząd Wojewódzki wiadomością, Wydział Polityki Społecznej, Referat ds. Współpracy z Podmiotami Niepublicznymi informuje, że Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego prowadzi nabór kandydatek i kandydatów ze strony pozarządowej na członkinie i członków Komitetów Sterująco-Monitorujących Rządowych Programów Wsparcia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest pod linkiem:
https://niw.gov.pl/ogloszenie-o-naborze-kandydatek-i-kandydatow-na-czlonkinie-i-czlonkow-komitetow-sterujaco-monitorujacych-programow-instytutu/

Ponadto informujemy, że zgłoszenia należy przesyłać do 29 maja 2024r. w wersji elektronicznej wraz z załącznikami na adres e-mail: kontakt@niw.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Nabór do KSM”.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
nr tel. 22 468 44 00
e-mail: kontakt@niw.gov.pl

Śląskie NOWEFIO 2024-2026

Nabór wniosków w konkursie na realizację lokalnych inicjatyw oraz na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych będzie prowadzony w terminie 05.06-28.06.2024.

Lokalne inicjatywy to działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, realizowane na terenie województwa śląskiego. Na działania można pozyskać grant w wysokości do 6.250 zł.

Uprawnionymi do wnioskowania w konkursie na realizację lokalnych inicjatyw są:

  1. organizacje pozarządowe (zarejestrowane w woj. śląskim, których przychody w 2023r. nie przekroczyły 50 tys. zł)
  2. grupy nieformalne (trzy pełnoletnie osoby, mieszkające w woj. śląskim) składające wniosek samodzielnie lub z patronem, tzn. z inną organizacją pozarządową. Członkami grupy nieformalnej mogą być np. aktywni rodzice, seniorzy, pełnoletni uczniowie /studenci itp.

Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych może dotyczyć np. zakupu sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, adaptacji lokalu, który organizacja wykorzystuje do swojej działalności czy podniesienia kwalifikacji pracowników i wolontariuszy.
Na rozwój organizacji można pozyskać grant w wysokości do 6.250 zł.

Uprawnionymi do wnioskowania w konkursie na rozwój instytucjonalny są:

  1. organizacje pozarządowe (zarejestrowane w woj. śląskim, których przychody w 2023r. nie przekroczyły 50 tys. zł)

Operatorami w konkursie Śląskie NOWEFIO jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika.

Zapraszamy do kontaktu:
Bielskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 699 713 353, 699 713 283, fio@bcp.org.pl
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS tel. 32 739 55 12, 32 423 70 34, fio@cris.org.pl

www.fio.bcp.org.pl

FB Śląskie NOWEFIO

Konkurs finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Spotkanie integracyjne

Informujemy, że w dniu 27.05.2024 o godzinie 16:00 zamierzamy zorganizować spotkanie integracyjne dla organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Centrum Aktywizacji Społecznej.

Przy okazji spotkania nasz doradca ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych przekaże Państwu informacje dotyczące możliwości otrzymania wsparcia merytorycznego i finansowego do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Wiele organizacji pozarządowych chciałoby poszerzyć swoją działalność, pozyskać dodatkowe środki, co daje nowe możliwości rozwoju.

Zachęcamy zatem do udziału w spotkaniu. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa i podania liczby osób telefonicznie pod nr 32 307 53 29, mailowo na adres cas@opschorzow.pl lub osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie (sekretariat na I piętrze).

Trening kompetencji rodzicielskich

09.04.2024 zgodnie z założeniami zadania „Romowie Jutra – trening kompetencji rodzicielskich” odbyło się kolejne spotkanie z romskimi rodzicami. Tematem zajęć brzmiał: „Czym jest dyscyplina w wychowaniu. Wychowanie przez obowiązek i współpracę.”

Podczas zajęć dzieci wraz z wychowawcami klubu miło spędzały czas na placu zabaw.